Regulamin sklepu

Sklep internetowy DWINGULER dostępny pod adresem sklep.vianecto.pl prowadzony jest przez firmę Vianecto Szymon Wawer, ul. Św. Jana 1, 64-000 Kościan zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG):

REGON: 363507918

NIP: 6981687607

1. Sklep internetowy DWINGULER prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę sklep.vianecto.pl

2. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wiążącą dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego

4. Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT. Do każdego zakupu dołączony jest dowód zakupu - rachunek.

UWAGA: nie wystawiamy faktur VAT.

5. Dostawy realizowane są renomowanymi firmami kurierskimi w przeciągu maksymalnie 6 dni roboczych.

Ze względu na współpracę z różnymi przewoźnikami zamówienia mogą być każdorawo realizowane przez inną firmę kurierską.

6. Możliwe są następujące formy płatności:

- przelew tradycyjny (realizacja następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie naszej firmy)

- płatność elektroniczna w systemie PayU

7. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań należy odesłać na adres korespondencyjny: Vianecto Szymon Wawer, ul. Św. Jana 1, 64-000 Kościan

8. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Vianecto Szymon Wawer, Św. Jana 1, 64-000 Kościan, info@vianecto.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Vianecto Szymon Wawer, Św. Jana 1, 64-000 Kościan , info@vianecto.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

9. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklep.vianecto.pl oraz dwinguler.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Firma Vianecto Szymon Wawer podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres rejestrowy firmy lub mailowo pod adres info@vianecto.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Kupujący może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11. Informacje dotyczące kwestii przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się pod adresem: sklep.vianecto.pl/polityka_prywatnosci.pdf

12. Zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Kupującego za pomocą plików Cookies znajdują się pod adresem: sklep.vianecto.pl/polityka_cookies.pdf

13. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie sklep.vianecto.pl, a złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu oraz polityki prywatności, o której mowa w punkcie 11 i polityki plików Cookies, o której mowa w punkcie 12.