Polityka prywatności

Administrator

Administratorem danych osobowych jest Vianecto Szymon Wawer z siedzibą w Kościanie pod adresem ul. Św. Jana 1, 64-000 Kościan, REGON 363507918, NIP 6981687607.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych należy skontaktować się listownie na  adres rejestrowy firmy lub elektronicznie poprzez adres e-mail: info@vianecto.pl

Gromadzone dane

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, data urodzenia, numer telefonu, e-mail, dane karty płatniczej, numer rachunku bankowego, login i hasło użytkownika. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji użytkownika, wypełnianiu formularza zamówienia, formularza zapisu na newsletter.

Cele przetwarzania danych

Dane przetwarzane będą w celu:

  • świadczenia usługi konta - przez okres prowadzenia konta na rzecz użytkownika, aż do momentu likwidacji konta użytkownika na żądanie użytkownika,
  • zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego,
  • zapewnienia obsługi usług płatniczych,
  • obsługi zapytań przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
  • realizacji przez administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych,
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie określone w przepisach prawa,
  • wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi oraz marketingowymi aż do cofnięcia zgody.

Dobrowolność podania danych / Zgoda na przetwarzanie

Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w regulaminie podanie danych jest konieczne w celu rejestracji lub złożenia i realizacji zamówienia.

Mogą Państwo również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera. O ile wyrazili Państwo na to zgodę, podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów marki DWINGULER. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez kontakt z administratorem listownie na adres rejestrowy firmy lub elektronicznie poprzez adres e-mail: info@vianecto.pl

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

Zabezpieczenie danych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Udostępnianie danych osobowych

W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmom kurierskim realizującymi doręczenia zamówionych towarów. Państwa adres e-mail i numer telefonu przekazujemy wybranej firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia dostawy. Dane te są niezbędne do realizacji usługi dostarczenia przesyłki. Dane te mogą być przez Państwa modyfikowane, poprawiane i usunięte poprzez kontakt z następującymi usługodawcami:

DPD Polska Sp. z o.o. , ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa

General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., Głuchowo ul. Tęczowa 10, 62-052 Komorniki

Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybiorą Państwo w procesie zamówienia, przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do obsługującego płatność dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

Integracja z Trusted Shops Trustbadge

W celu prezentacji naszego Znaku Jakości Trusted Shops, a także zebranych opinii klientów i oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po złożeniu zamówienia – z naszą stroną internetową zintegrowany jest Trustbadge firmy Trusted Shops.

Powyższe służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym prezentowaniu naszej oferty na rynku. Trustbadge i reklamowane w ten sposób usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy.

W przypadku skorzystania z Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie Trustbadge. Wskazane powyżej dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie do siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po złożeniu zamówienia w sklepie zdecydują się Państwo na skorzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte przez Państwa z Trusted Shops.

Wtyczki portali społecznościowych

Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych. 
Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana z stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty. 
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców. 

https://www.facebook.com/policy.php

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (https://noscript.net/)."

Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Automatycznie przetwarzanie danych osobowych (w tym poprzez profilowanie)

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Polityka cookies

Zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Kupującego za pomocą plików Cookies znajdują się w zakładce

https://sklep.vianecto.pl/content/6-polityka-cookies

a także pod adresem: sklep.vianecto.pl/polityka_cookies.pdf